Poradnia konsultacyjna 2016/2017

PORADNIE KONSULTACYJNE

Drogi Kandydacie,

W roku akademickim 2016/17 przedstawiamy nową formułę Poradni Konsultacyjnej przygotowującej do egzaminów wstępnych na rok akademicki 2017/18. Aby skorzystać z Poradni Konsultacyjnej:

1.) przygotuj tekst lub piosenkę, którą chcesz zaprezentować na egzaminie wstępnym,

2.) wejdź na stronę https://akademia.at.edu.pl/poradnie-konsultacyjne-wa/ i zapoznaj się z grafikiem oraz wykładowcami prowadzącymi poradnię w danym miesiącu,

3.) wybierz termin i prowadzących – dwójkę wykładowców Wydziału Aktorskiego (kierunek Aktorstwo – specjalistę od interpretacji tekstu i specjalistę od techniki mowy, kierunek Aktorstwo Teatru Muzycznego – specjalistę od interpretacji piosenki i akompaniatora),

4.) wpłać na konto 43 1140 1010 0000 2659 4500 1002 kwotę w wysokości 50 zł najpóźniej do czwartku poprzedzającego sobotnią sesję Poradni Konsultacyjnej oraz prześlij dowód wpłaty drogą mailową na adres: poradniakonsultacyjna@at.edu.pl,

5.) w mailu podaj swoje imię i nazwisko, miasto, numer telefonu, datę rezerwowanego terminu konsultacji oraz informację którą poradnią jesteś zainteresowany (kierunek Aktorstwo lub Aktorstwo Teatru Muzycznego),

6.) jeśli zapisałeś się na poradnię kierunku Aktorstwo Teatru Muzycznego, koniecznie weź ze sobą nuty dla akompaniatora.

Zapraszamy!

                Raz na dwa miesiące organizujemy spotkanie z logopedą Akademii Teatralnej. Termin będzie uwzględniony w grafiku. Koszt porady wynosi 25 zł. Zapisy identycznie jak w punkcie 4.

GRAFIK – LISTOPAD

 

Wykładowcy prowadzący Poradnię Konsultacyjną w roku akademickim 2016/2017:

Miłosława Brzezińska

Ewa Bułhak

dr hab. Beata Fudalej

Grażyna Matyszkiewicz

Sławomir Pacek

dr Marcin Perchuć

dr hab. Marcin Przybylski

dr hab. Waldemar Raźniak

dr hab. Olga Sawicka

dr Katarzyna Skarżanka

dr Anna Sroka – Hryń

Maciej Wierzbicki

Maciej Więckowski

Reklamy

MICHALINA ŁABACZ – DEBIUT ROKU

Michalina Łabacz, studentka IV roku Wydziału Aktorskiego AT, otrzymała na Festiwalu Filmowym w Gdyni nagrodę za profesjonalny debiut aktorski w filmie „Wołyń” Wojciecha Smarzowskiego. Serdecznie gratulujemy!!!

Zakończenie rejestracji dla kandydatów na Wydział Aktorski – 15 czerwca 2016 r.

AKT_DRAM

Proces rejestracji kandydatów na rok 2016/2017
rozpoczynamy 16 maja 2016 r.

Zakończenie rejestracji w dniu 15 czerwca 2016 r.

Egzaminy wstępne rozpoczną się 22 czerwca 2016.

____________________________________________

Aby przystąpić do egzaminów wstępnych kandydat powinien wypełnić on-line formularz podania w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) znajdujący się na stronie https://rekrutacja.at.edu.pl/WA (otwarty od maja), dodając w załącznikach wszystkie wymagane w systemie dokumenty, w tym dowód opłaty za egzamin, który jest warunkiem wyznaczenia terminu egzaminu.

TECZKI

 NA ETAPIE REJESTRACJI NIE PRZYJMUJEMY TECZEK
    Z DOKUMENTAMI.

— KANDYDAT PRZYSTĘPUJĄCY DO EGZAMINU W ETAPIE I,
    MUSI PRZYNIEŚĆ W DNIU EGZAMINU KOMPLETNĄ TECZKĘ
    Z DOKUMENTAMI
 (wymagania podane poniżej).

W białej, wiązanej teczce, podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz dopiskiem „Wydział Aktorski”:

— oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości
     lub poświadczoną notarialnie kopię tego świadectwa
— kserokopię dowodu osobistego
 aktualne 2 fotografie w wersji papierowej
— listę utworów (tytuł i autor)
— dowód wpłaty

Ewentualnie:
— dokument potwierdzający uczestnictwo w olimpiadzie
— certyfikat z języka

— KANDYDACI ZAKWALIFIKOWANI DO ETAPU II, MUSZĄ W DNIU
OGŁOSZENIA WYNIKÓW, ZŁOŻYĆ TECZKĘ Z KOMPLETEM
DOKUMENTÓW W DZIEKANACIE.

 

WYMAGANA LISTA UTWORÓW

Wymagana lista utworów:
1.) Wiersz klasyczny (do 45 r.)
2.) Wiersz współczesny (po 45 r.)
3.) Proza klasyczna
4.) Proza współczesna
5.) Piosenka
6.) Monolog

INFO_DODAT

BIBLIOGRAFIA_DLA_KANDYDATOW_NA_WYDZIAL_AKTORSKI

— Opłatę egzaminacyjną w wysokości 150 zł należy wnieść na
    konto nr 03 1240 6175 1111 0000 4570 5663.

— Na formularzu opłaty trzeba obok imienia i nazwiska podać
    indywidualny numer kandydata!

— Kandydat z ważnego powodu może dokonać zmiany terminu
    egzaminu
 oraz wymienić w dniu egzaminu listę przygotowanych
    utworów
.

— Obecnie nie obowiązuje limit wiekowy dla kandydatów
    na wydział aktorski.

— Regulamin IRK 2016 WA

Poradnie konsultacyjne

Informujemy, że w roku akademickim 2015/2016 prowadzimy dwie, niezależne poradnie konsultacyjne na kierunki: Aktorstwo oraz Aktorstwo Teatru Muzycznego.

PORADNIE KONSULTACYJNE DLA KANDYDATÓW NA WYDZIAŁ AKTORSKI będą czynne w soboty w godzinach 15.00-18.00 w następujących terminach:

21.11, 28.11

05.12, 12.12, 19.12

09.01, 16.01

13.02, 20.02, 27.02

05.03, 12.03, 26.03

02.04, 09.04, 16.04, 23.04, 30.04

07.05, 14.05, 21.05, 28.05

Opłatę za konsultację w wysokości 38 zł należy wpłacić na nr konta:         43 1140 1010 0000 2659 4500 1002 najpóźniej do czwartku poprzedzającego sobotnią sesję Poradni Konsultacyjnej oraz przesłać dowód wpłaty drogą mailową na adres: poradniakonsultacyjna@at.edu.pl.

W mailu należy podać swoje imię i nazwisko, miasto, numer telefonu, datę rezerwowanego terminu konsultacji oraz informację którą poradnią jesteście Państwo zainteresowani.

Każde zgłoszenie zostanie potwierdzone drogą mailową przez dziekanat WA.

ZAPRASZAMY!

UWAGA! KANDYDACI NA KIERUNEK AKTORSTWO TEATRU MUZYCZNEGO!

REKRUTACJA

W dniu 17 sierpnia 2015 (poniedziałek) rozpoczynamy proces rejestracji kandydatów na kierunek aktorstwo teatru muzycznego na rok 2015/2016. Egzaminy wstępne rozpoczną się 14 września 2015 (poniedziałek).

Aby przystąpić do egzaminów wstępnych kandydat powinien wypełnić on-line formularz podania w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) znajdujący się na stronie https://rekrutacja.at.edu.pl/WAmuz (od 17 sierpnia 2015), dodając w załącznikach wszystkie wymagane w systemie dokumenty, w tym dowód opłaty za egzamin, który jest warunkiem wyznaczenia terminu egzaminu.

TECZKI

 NA ETAPIE REJESTRACJI NIE PRZYJMUJEMY TECZEK
    Z DOKUMENTAMI.

— KANDYDAT PRZYSTĘPUJĄCY DO EGZAMINU W ETAPIE I,
    MUSI PRZYNIEŚĆ W DNIU EGZAMINU KOMPLETNĄ TECZKĘ
    Z DOKUMENTAMI
 (wymagania podane poniżej).

W białej, wiązanej teczce, podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz dopiskiem „Wydział Aktorski”:

— oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości
     lub poświadczoną notarialnie kopię tego świadectwa
— kserokopię dowodu osobistego
 aktualne 2 fotografie w wersji papierowej
— listę utworów (tytuł i autor)
— dowód wpłaty

Ewentualnie:
— dokument potwierdzający uczestnictwo w olimpiadzie
— certyfikat z języka

— KANDYDACI ZAKWALIFIKOWANI DO ETAPU II, MUSZĄ W DNIU
    OGŁOSZENIA WYNIKÓW, ZŁOŻYĆ TECZKĘ Z KOMPLETEM
    DOKUMENTÓW W DZIEKANACIE.

WYMAGANA LISTA UTWORÓW

 • 3 piosenki o zróżnicowanym charakterze
 • 4 utwory literackie :
  –  
  wiersz klasyczny (do 1945 r.)
  –  
  wiersz współczesny
  –  
  proza klasyczna (do 1945 r.) 
  –  
  proza współczesna)

W etapie pierwszym akompaniament stanowi podkład muzyczny (kandydaci zobowiązani są do zamieszczenia podkładu w formacie MP3 w IRK). Kandydat ma prawo również  do wykonania przygotowanych utworów przy akompaniamencie własnym lub udziale własnego akompaniatora. Komisja zastrzega sobie prawo do przerwania prezentowanego utworu.

Aby skorzystać w II i III etapie egzaminu z pomocy akompaniatora zapewnianego przez Akademię, należy zamieścić w systemie IRK skany materiałów nutowych (pdf)  oraz informację o tonacjach  w jakich kandydat wykonuje poszczególne utwory. Kandydat zobowiązany jest  przyporządkować utwory do poszczególnych etapów egzaminu.

egzaminy_wstępne

CZĘŚĆ PIERWSZA – ELIMINACJE

ETAP I

Kandydat wybiera jeden utwór muzyczny (piosenkę), z co najmniej 3 piosenek przygotowanych wcześniej i zgłoszonych wraz z dokumentami i prezentuje ją, korzystając z podkładu muzycznego, komisji egzaminacyjnej (jedna z propozycji repertuarowych może być w języku obcym). Komisja może poprosić o przedstawienie fragmentów innych utworów z listy repertuarowej kandydata.

ETAP II

Kandydat wybiera jeden utwór muzyczny (piosenkę) z 3 przygotowanych wcześniej i zgłoszonych wraz z dokumentami i materiałami nutowymi oraz prezentuje go komisji egzaminacyjnej. W tym etapie kandydat prezentuje również jeden utwór literacki (proza lub wiersz) z 4 przygotowanych wcześniej i zgłoszonych wraz z dokumentami tekstów. Komisja może prosić o przedstawienie fragmentów innych utworów z listy repertuarowej kandydata. Etap II poprzedzony jest obowiązkowym przeglądem kandydatów pod względem predyspozycji ruchowych.

CZĘŚĆ DRUGA – EGZAMIN TEORETYCZNY

Egzamin teoretyczny obejmuje sprawdzian wiedzy o dramacie, teatrze polskim i powszechnym, wiedzy o tańcu i muzyce rozrywkowej oraz tła historycznego, literackiego, filozoficznego i estetycznego ważnych epok teatralnych (do współczesności włącznie), ze szczególnym uwzględnieniem teatru muzycznego.

Oceniane są cztery zagadnienia:

– teatr wśród sztuk 0 – 6 pkt.
– dramat polski i powszechny 0 – 6 pkt.
– wybrane zagadnienia współczesnego życia społecznego 
   i kulturalnego 0 – 6 pkt.
– piosenka, musical, kabaret, teatr muzyczny, wiedza o tańcu 
   0 – 6 pkt.

Celem egzaminu teoretycznego jest zbadanie kompetencji intelektualnych kandydata w procesie interpretacji współczesnej kultury i sztuki. Z uwagi na specyficzny zakres wymaganej wiedzy sprawdzian obowiązuje wszystkich kandydatów, zakwalifikowanych do części drugiej. Kandydaci mogą uzyskać na egzaminie teoretycznym max. 24 pkt.

CZĘŚĆ TRZECIA – EGZAMIN PRAKTYCZNY
(składa się z trzech ocenianych etapów)

1. Egzamin rytmiczno-ruchowy:

– sprawność fizyczna 0 – 10 pkt.

– sprawność taneczno – rytmiczna 0 – 10 pkt.

Kandydat może uzyskać max.: 20 pkt.

2. Egzamin muzyczno-słuchowy:

– sprawność muzyczno-słuchowa 0 – 10 pkt.

– sprawność głosowa 0 – 10 pkt.

Kandydat może uzyskać max.: 20 pkt.

3. Egzamin aktorski:

– warunki dykcyjne 0 – 10 pkt.

– warunki głosowe 0 – 10 pkt.

– interpretacja tekstów 0 – 10 pkt.

– zadania aktorskie 0 – 10 pkt.

– interpretacja piosenki 0 – 10 pkt.

– warunki sceniczne 0 – 10 pkt.

– zadania muzyczne 0 – 10 pkt.

Kandydat może uzyskać max.: 70 pkt.

W całym egzaminie praktycznym kandydat może uzyskać max. 110 pkt.

INFO_DODAT

— BIBLIOGRAFIA_DLA_KANDYDATOW.

— Opłatę egzaminacyjną w wysokości 150 zł należy wnieść na
    konto nr 03 1240 6175 1111 0000 4570 5663.

— Na formularzu opłaty trzeba obok imienia i nazwiska podać
    indywidualny numer kandydata!

— Kandydat z ważnego powodu może dokonać zmiany terminu
    egzaminu
 oraz wymienić w dniu egzaminu listę przygotowanych
    utworów
.

— Obecnie nie obowiązuje limit wiekowy dla kandydatów
    na wydział aktorski.

__________

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o skontaktowanie się z Dziekanatem WA (dyżur informacyjny wyłącznie w środy w godz. 15.00 – 18.00 tel. 22 635 74 14, dziekanatWA@at.edu.pl ).

Nowy kierunek na Wydziale Aktorskim

Wydział Aktorski Akademii Teatralnej w Warszawie ogłasza otwarcie nowego kierunku:

aktorstwo teatru muzycznego

Jedyny w Warszawie kierunek przeznaczony dla przyszłych:

 • aktorów musicalowych
 • aktorów teatru tańca
 • profesjonalnych wokalistów

aktor musi mieć coś do powiedzenia nawet gdy ma niemą rolę*

w teatrze muzycznym tym bardziej

oddaj swój głos w dobre ręce, a my pokierujemy twoim ruchem

 *Stanisław Jerzy Lec

na kierunku wykładać będą m.in.:

Anna Serafińska, Leszek Bzdyl, Iwona Pasińska, Janusz Szrom, Krzysztof Majchrzak, Marcin Przybylski, Ryszard Peryt, Andrzej Strzelecki, Marek Stefankiewicz, Zbigniew Zamachowski, Ewa Bułhak

rekrutacja od 17 sierpnia

egzaminy wstępne od 14 września 2015 roku

Rekrutacja na Wydział Aktorski

PROCES REKRUTACJI ZAKOŃCZONY ZOSTANIE W DNIU 6 CZERWCA 2015 (sobota)

W dniu 7 maja 2015 (czwartek) rozpoczynamy proces rejestracji kandydatów na rok 2015/2016.

Egzaminy wstępne rozpoczną się 15 czerwca 2015 (poniedziałek).

Aby przystąpić do egzaminów wstępnych kandydat powinien wypełnić on-line formularz podania w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) znajdujący się na stronie https://rekrutacja.at.edu.pl/WA, dodając w załącznikach wszystkie wymagane w systemie dokumenty, w tym dowód opłaty za egzamin, który jest warunkiem wyznaczenia terminu egzaminu.

UWAGA!
— Na ETAPIE REJESTRACJI NIE PRZYJMUJEMY TECZEK Z DOKUMENTAMI.

— KANDYDAT PRZYSTĘPUJĄCY DO EGZAMINU W ETAPIE I MUSI PRZYNIEŚĆ W DNIU EGZAMINU KOMPLETNĄ TECZKĘ Z DOKUMENTAMI (wymagania podane poniżej).

Na egzamin w ETAPIE I kandydat musi przynieść w białej wiązanej teczce, podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz dopiskiem Wydział Aktorski:
— oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości lub poświadczoną notarialnie kopię tego świadectwa (maturzyści z lat ubiegłych) lub zaświadczenie ze szkoły o przystąpieniu do egzaminu maturalnego
— kserokopię dowodu osobistego
— aktualne 2 fotografie w wersji papierowej
— listę utworów (tytuł i autor)
— dowód wpłaty

ewentualnie:
— dokument potwierdzający uczestnictwo w olimpiadzie
— certyfikat z języka

Wymagana lista utworów:
1.) Wiersz klasyczny (do 45 r.)
2.) Wiersz współczesny (po 45 r.)
3.) Proza klasyczna
4.) Proza współczesna
5.) Piosenka
6.) Monolog

BIBLIOGRAFIA_DLA_KANDYDATOW_NA_WYDZIAL_AKTORSKI

— KANDYDACI, KTÓRZY ZAKWALIFIKOWALI SIĘ DO ETAPU II MUSZĄ, W DNIU OGŁOSZENIA WYNIKÓW, ZŁOŻYĆ TECZKĘ Z KOMPLETEM DOKUMENTÓW W DZIEKANACIE.

UWAGA!!!
Opłatę egzaminacyjną (jej wysokość jest zależna od rozporządzenia MNiSW, które jeszcze się nie ukazało, ale nie będzie ona niższa niż opłata w roku ubiegłym tj. 150zł) należy wnieść na konto nr 03 1240 6175 1111 0000 4570 5663 

Kandydat z ważnego powodu może dokonać zmiany terminu egzaminu oraz wymienić w dniu egzaminu listę przygotowanych utworów.

UWAGA! Na formularzu opłaty trzeba obok imienia i nazwiska podać indywidualny numer kandydata!

UWAGA! obecnie nie obowiązuje limit wiekowy dla kandydatów na wydział aktorski

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o skontaktowanie się z Dziekanatem WA (dyżur informacyjny wyłącznie w środy w godz. 15.00 – 18.00 tel. 22 635 74 14, dziekanatWA@at.edu.pl ).